• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Srpanj
19

Projekt „Students at risk in different areas and the effective ways of providing them with psychological and pedagogical support at school“

Bjelovarsko – bilogorskoj županiji je odobren projekt „Students at risk in different areas and the effective ways of providing them with psychological and pedagogical support at school“ Agencije za mobilnost i programe Europske Unije, usklopu Potprograma Comenius Regio u partnerstvu sa poljskim gradom Koszalinom.

Osim Bjelovarsko-bilogorske županije kao nositelja, partneri sa naše strane su Glazbena škola Vatroslav Lisinski i Obiteljski centar Bjelovarsko – bilogorske županije, a sa poljske strane, osim grada Koszalina, partneri na projektu su i njihova Gimnazija br.6 i Psihološko-pedagoška poliklinika iz Koszalina.
Vrijednost projekta iznosi 32.525 eura, te je u tijeku potpisivanje Ugovora Bjelovarsko-bilogorske županije sa Agencijom za mobilnost i programe Europske Unije. U rujnu 2012. godine kreće implementacija projekta, a jedna od prvih aktivnosti je odlazak predstavnika Županije i naših partnera na projektu u Poljsku.
Projekt uključuje istraživanje i razvoj metoda utjecaja na mlade koji imaju potrebu za psihosocijalnom podrškom u adolescenciji, podrške obitelji i pokretanja promjena u socijalnom okruženju adolescenata. Partnerstvo, koje uključuje nastavnike, savjetnike, terapeute, trenere, psihologe, defektologe, radne terapeute pokušat će utjecati na mlade s problemima i teškoćama u područjima razvoja osobnosti, raspoloženja, prehrane, mladima u riziku od ovisnosti o opojnim drogama, kao i one kojima prijeti zanemarivanje i socijalna isključenost. Aktivnosti će također biti usmjerene na učenike srednje škole koji doživljavaju različite vrste školskih problema, uključujući krize razvojne dobi i obiteljske probleme.
U svakom suvremenoj školi postoje učenici koji imaju problema s osobnosti, promjenom raspoloženja i poremećajima prehrane, tjeskobom, te koji su u opasnosti od ovisnosti o drogama koje mijenjaju svijest - to su karakteristične pojave u dobnoj skupini 14 - 18 godina starosti. Istodobno obitelji,nastavnici i profesori su nemoćni u takvim situaciji. Stoga, pomoć stručnjaka, ljudi koji se bave psihološkom i pedagoškom pomoći, danas postaje neophodna. Naglasak bi trebalo staviti na obnovu ispravnih odnosa unutar obitelji, te odnosa između učenika i nastavnika (učitelja).
Projekt ima za cilj poduprijeti kompetencije obitelji tih učenika i njihovih nastavnika kroz treninge i radionice. Projekt će omogućiti usporedbu, razmjenu prakse i korištenje dokazanih i učinkovitih načina rada između Gimnazjum br 6 i Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna iz Koszalina u Poljskoj i Glazbene škole "Vatroslav Lisinski" i Obiteljskog centra Bjelovarsko - bilogorske županije iz Bjelovara u Hrvatskoj. Sudjelovanje lokalnih i regionalnih prosvjetnih vlasti u ovom pothvatu dati će priliku za promociju stečenog iskustva i prakse u drugoj zemlji, kao i promociju lokalne zajednice i regije.
Regio partnerstva promiču suradnju odgojno-obrazovnih ustanova te lokalnih ili regionalnih vlasti koje se bave obrazovanjem. Potiču regije na razmjenu primjera dobre prakse, razvijanje metoda održive suradnje i jačanje europske dimenzije u obrazovanju.
U Regio partnerstvu sudjeluju dvije regije od kojih svaka mora uključiti lokalnu ili regionalnu vlast, barem jednu školu i barem jednog lokalnog partnera (npr. sportski klub, muzej, poslodavca, itd.). Glavna svrha ovog partnerstva nije direktno uključivanje učenika u aktivnosti već razvoj škola  i uspostava održive suradnje među regijama.

 • U sklopu Regio partnerstava moguće su sljedeće vrste aktivnosti:
 • projektni sastanci svih ustanova uključenih u partnerstvo
 • razmjena osoblja uključenog u obrazovanje (npr. razmjene nastavnika)
 • studijski posjeti administrativnog osoblja koje se bavi obrazovanjem u lokalnim/regionalnim tijelima)
 • istraživanje vezano za aktivnost, manje studije
 • promatranje rada (job-shadowing)
 • razmjena iskustva i dobre prakse s partnerskim regijama/općinama iz inozemstva
 • aktivnosti učenja od kolega (peer-learning) i zajedničko osposobljavanje
 • skupovi, seminari i radionice
 • podizanje svijesti, kampanje
 • izrada, objava i diseminacija dokumentacije povezane s aktivnostima suradnje
 • jezična priprema osoblja koje sudjeluje u partnerstvu
 • suradnja s ostalim projektima u srodnim tematskim područjima (uključujući Comenius multilateralne projekte i Comenius multilateralne mreže), po potrebi uključujući mobilnost na događanja unutar mreža i podjelu iskustva s ostalim ustanovama u regiji
 • zajedničke aktivnosti samovrednovanja
 • diseminacija projektnih iskustva i rezultata.

Comenius Regio partnerstva namijenjena su suradnji regija na projektima iz područja obrazovanja. Prijavu podnosi općina, grad ili županija. Comenius Regio partnerstva traju 2 godine.
Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije je imala ulogu na projektu   kao tehnička pomoć i podrška pri pisanju projekta, te pri traženju partnera iz zemalja Europske Unije. Partnera smo tražili preko baze partnera web stranice Europske Komisije, te preko Agencije za mobilnost i programe Europske Unije. Nakon dvomjesečne potrage, uspjeli smo ga i pronaći, i to u Poljskoj.
Europska suradnja će se poticati u ovom projektu kroz primjenu i promicanje primjera dobre prakse i metoda obrazovnih i didaktičkih programa u partnerskim institucijama, te kroz poticanje nastavnika ostalih škola u regiji da se bave europskim obrazovnim programima.
 

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a