• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Prosinac
22

RADNI SASTANAK VLASNIKA I DIREKTORA BJELOVARSKOG SAJMA

Na Bjelovarskom sajmu, danas 22. prosinca, održan je radni sastanak ispred predstavnika vlasnika Bjelovarskog sajma župana Damira Bajsa i gradonačelnika Daria Hrebaka s direktorom Bjelovarskog sajma Davorinom Posavcem.

Vezano uz Revizijsko izviješće koje je napravljeno za razdoblje od 1.1.2017. do 30.9.2017. na sastanku je gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak predložio izradu i dodatnog izviješća u vidu neovisne Revizije cjelokupnog financijskog poslovanja Bjelovarskog sajma d.o.o. od 1.1.2016. do 31.12.2016. što je prihvatio i bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

Tako će se u narednom periodu napraviti još jedna dodatna Revizija Bjelovarskog sajma, u ovom slučaju cjelokupnog financijskog poslovanja Bjelovarskog sajma za 2016. godinu, o kojoj će se razgovarati na narednim sastancima na kojima će se na dnevnom redu naći i izviješće koje je već napravljeno za prvih devet mjeseci 2017. godine.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a