• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2016.
Studeni
21

SANACIJA KLIZIŠTA U KRIVAJI

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima u pratnji načelnika Općine Berek Mate Tonkovića obišao je radove na sanaciji klizišta u mjestu Krivaja na području Općine Berek. Riječ je o klizištu nastalom uslijed obilnih kiša lani u mjesecu travanju, a na lice mjesta tada je izašao župan Bajs i obećao pomoći.

Naime, u Krivaji je tada klizište uzrokovalo veliku štetu na jednoj obiteljskoj kući, a vlasnici gospođi Soldo odmah je osiguran drugi smještaj. Samo klizište zaprijetilo je tada još jednoj obiteljskoj kući, ali i prometnici kroz Krivaju. Župan Bajs najavio je tada sanaciju terena, a proglasio je i elementranu nepogodu odrona zemljišta za dijelove Grada Garešnice i šest općina Ivansku, Sirač, Berek, Šandrovac, Veliku Pisanicu i Kapelu, općine koje su bile pogođene klizištima nastalim uslijed velikih količina oborina i dugotrajnog nakupljanja vode, te odrona zemljišta.

Posao i organizaciju oko sanacije terena u Krivaji po nalogu župana Bajsa preuzela je Županijska uprava za ceste koja i financira navedene radove. Naime, sanaciji terena u Krivaji prethodili su istražni radovi i izrada Glavnog projekta, dokumentacija vrijedna 132.237,50  kuna. Sami radovi vrijedni 534.900,63 kuna povjereni su izvođaču „Niskogradnja Knežević“ iz Trnovca, tvrtki s dugogodišnjim iskustvom u sanaciji klizišta. Također, stručni nadzor obavlja doktor građevinskih znanosti Božo Soldo, osoba s bogatim iskustvom na projektiranju i nadzoru nad izvođenjem sanacije klizišta.

Sanacija terena u Krivaji trenutno se odvija bez poteškoća, a na ruku izvođačima radova  idu i povoljni vremenski uvjeti. Već se vide i prvi rezultati sanacije, a riječ je o ugrađenim drenovima čija je uloga sakupljanje procjedne podzemne vode. Završetak radova na sanaciji terena u Krivaji očekuje se krajem godine.

Nažalost, na našem klizištu nije bila samo jedna kuća i prometnica već kompletan saobraćaj. Naravno da će prvo uskočiti Općina i Županija, jer to je naša obaveza. Tako smo mi gospođi koja je živjela u ovom objektu koji je pogođen klizištem, sagradili prostoriju kako bi mogla živjeti. Hvala Županiji, ŽUC-u i županu što su našli sredstva da se ovo sanira, rekao je načelnik Tonković.

Prošle godine našu županiju zadesile su obilne kiše koje su aktivirale klizišta, a jedan dio tih klizišta je pri županijskim cestama. Kada je riječ o županijskim cestama, rekli smo da ćemo to sanirati jer treba riješiti pitanje sigurnosti za građane koji prometuju cestama, a imamo opasnost i po objekte koje su blizu tih klizišta. Ovdje su radovi u tijeku, a sanacija će riješiti ukupnost prometovanja, ali i okolinu. Mi to moramo napraviti jer sigurnost građana i njihove imovine je na prvom mjestu. Ovo klizište bilo je potrebno riješiti na stručan način, stoga je napravljena studija kako bi se izvršila sanacija i da se otkloni dubinski uzrok. Kroz studiju se vidjelo da treba napraviti temeljit zahvat i sada je u izvedbi. Godinu dana za tako nešto nije previše, a najbitnije je da smo mi bili u kontaktu s Općinom i znali smo postoji li potreba da se riješi nešto urgentno ili temeljito, a odlučeno je da se pristupi na drugi način. Ovo je prvo klizište koje će se riješiti pri županijskim cestama, ali ne i jedino. Mi imamo i druga klizišta koja nisu županijske prometnice, a tu je opasnost za naše sugrađane. Tu očekujemo da država riješi pitanje sanacije tih klizišta i omogući ljudima sigurno stanovanje, zaključio je župan Bajs.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a