• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Travanj
25

SVE NADLEŽNE SLUŽBE U BBŽ SPREMNE ZA NADOLAZEĆU TURISTIČKU I POŽARNU SEZONU

U velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije održan je zajednički sastanak Stožera civilne zaštite sa predstavnicima žurnih službi, komunalnih poduzeća, udruga građana, turističkih zajednica, pravnih osoba kojima je turizam glavna djelatnost i predstavnika jedinica lokalne samouprave

Članovi županijskog Stožera civilne zaštite sve prisutne upoznali su sa pripremnim i provedbenim aktivnostima za turističku sezonu u 2017. godini, te s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini, odnosno sa zadaćama lokalne samouprave. Također, bila je to prilika i za upoznavanje s obvezama iz Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području naše županije.

Tako se na održanom sastanku moglo čuti da su sve nadležne službe spremne za nadolazeću turističku, ali i požarnu sezonu.

„I ove godine prezentiramo pripremne aktivnosti i radnje koje su trebale poduzeti operativne snage na području Bjelovarsko-bilogorske županije te pravne osobe koje se brinu o opskrbi električnom energijom, upravljaju cestama, željeznicama, odnosno javnom infrastrukturom. Cilj je da provjeriti jesmo li spremni za turističku sezonu kroz program Tours i za požarnu sezonu kroz program Vlade posebnih mjera zaštite od požara. Važno je da su operativne snage izradile svoje operativne programe kako će postupiti po ovim programima, dostavile su ih  Područnom uredu i na uvid Civilnoj zaštiti. Prema onome što su oni deklarirali spremni su i za jednu i drugu sezonu.“, rekao je Marijan Radoš, pročelnik Područnog ureda Bjelovar za zaštitu i spašavanje, te je napomenuo kako su u prošloj sezoni sve operativne snage djelovale u skladu s planovima i nije bilo potrebe za izvanrednim podizanjem snaga.

„Svake godine mi sazivamo Stožer civilne zaštite zbog turističke sezone. U svakoj turističkoj sezoni naši vatrogasci su aktivni, naša civilna zaštita sudjelovala je i u Slavoniji kada su bile poplave, sudjeluje po otocima gdje su veći požari i mogu reći da je naša služba jedna od najorganiziranijih u cijeloj Republici Hrvatskoj. Sama koordinacija službi je jako dobra i možemo reći da smo spremni i da spremno dočekujemo turističku sezonu. Nadam se da neće biti nekih većih požara niti materijalnih posljedica, ali niti ljudskih žrtava i da ćemo sve obaviti u interesu građana Republike Hrvatske i naše županije.“, zaključio je Neven Alić, zamjenik bjelovarsko-bilogorskog župana, ali ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a