• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Ožujak
24

ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Na poziv bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa u radnom posjetu županiji boravio je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović sa suradnicima. Teme radnog sastanka bile su:

1. Projekt izgradnje Centralnog odlagališta otpada Doline
2. Ulaganja u alternativne izvore energije na području BBŽ
3. Europski projekt vodoopskrbe Bjelovarsko-bilogorske županije
4. Ulaganja u energetsku učinkovitost

1. USPOSTAVA INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Novi koncept integralnog sustava gospodarenja otpadom omogućit će kompletno novu strategija zbrinjavanja otpada u našoj, ali i susjednoj županiji, a omogućit će smanjenje količina otpada i veću mogućnost njegova recikliranja. Naime, uz Centralno odlagalište otpada on obuhvaća i gradnju reciklažnih dvorišta, za sada po planu njih četiri u BBŽ i to u Bjelovaru, Garešnici, Čazmi i mobilno u Općini Sirač s mogućnošću za sada još jednog u Općini Kapela. U sklopu CGO Doline u planu je, također, izgradnja reciklažnog dvorišta i to za one složenije otpadne materijale, a sve u cilju smanjenja konačnih količina otpada.

Time bi se uspostavio integralni sustav raspolaganja i odvoza otpada na regionalnoj osnovi koji bi uključivao dvije županije i pripadajuće općine i gradove s naglaskom na grad Bjelovar i Doline koje iz gradskog prelaze u regionalno odlagalište otpada.

Naime, u novi integralni sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj ulazi i Centralno odlagalište otpada Doline jedan od strateških projekata Bjelovarsko-bilogorske županije koji je po planu Vlade RH uvršten u državnu Strategiju raspolaganja otpadom i to kao jedan od trinaest regionalnih odlagališta otpada u Hrvatskoj i obuhvaćat će dvije županije Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku.

2. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA – ZELENA ŽUPANIJA

Strateška odrednica Bjelovarsko-bilogorske županije su i ulaganja u obnovljive i alternativne izvore energije i slobodno možemo reći kako smo županija na čijem su  prostoru dovršene ili se trenutno odvijaju najveće investicije upravo u alternativne izvore energije.

Prema podacima Elektre Bjelovar i Elektre Križ na području Bjelovarsko-bilogorske županije priključeno je 5.812 kW proizvodnje električne energije iz OIE:

39 sunčanih elektrana s priključnom snagom od 679 kW
3 elektrane na bioplin s priključnom snagom od 3.063 kW
2 elektrane na biomasu s priključnom snagom od 2.000 kW i
1 kogeneracijsko postrojenje na biomasu s priključnom snagom 70 kW

Svakako činjenica koja ide u prilog dobrim rezultatima korištenja obnovljivih izvora energije u našoj županiji je i Odluka Županijske skupštine koja je na prijedlog župana Bajsa 2013. godine usvojila Odluku o povećanju snage elektrana s 1 na 20 MW s pojednostavljenom mogućnošću ishođenja potrebne dokumentacije.

3. EUROPSKI PROJEKT VODOOPSKRBE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Bjelovarsko-bilogorska županija unatoč pojačanoj izgradnji vodovodne mreže na svom području posljednjih godina još uvijek nema dovoljnu pokrivenost vodoopskrbnom infrastrukturom. Naime, ulagalo se povećanim naporima i to je rezultiralo pokrivenošću županije vodoopskrbom na oko 60%, dok je državni prosjek preko 85%. Da bi se to promijenilo Bjelovarsko-bilogorska županija i BB vode krenule su u izradu studije predizvodljivosti daljnje izgradnje županijskog vodoopskrbnog sustava, jer očekuju se povećana financiranja iz Europskih fondova i partnerski odnos s Hrvatskim vodama koje će oformiti i voditi u ukupnosti europski projekt vodoopskrbe Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Podloga za to su i ishođene građevinske dozvole za gradnju vodoopskrbe mreže na našem području u vrijednosti projekata oko 150 milijuna kuna, a njihovom realizacijom Bjelovarsko-bilogorska županija došla bi na sto postotnu pokrivenost vodovodnom mrežom.

Također, u tijeku su i potpisi ugovora s Hrvatskim vodama nakon kojih će uslijediti aktivnosti na gradnji vodovodne mreže na našem području, a prema sada dogovorenim financijskim sredstvima u prvom kvartalu 2017. radit će se na jedanaest gradilišta i dovršavati projekti vrijedni 45 milijuna kuna.


4. ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bit će integralni dio ukupnosti provođenja projekta Centralnog odlagališta otpada koji će uz nadležno Ministarstvo i fondove Europske unije sudjelovati i u njegovu financiranju. No, uz to Bjelovarsko-bilogorsku županiju i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost veže i niz natječaja bilo da je riječ o natječajima za fizičke osobe, gospodarstvo ili pak javni sektor.

Tako se 11 naših škola s područja županije u suradnji s Fondom javilo na natječaj za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koje su putem svojih projekata zatražile 26 milijuna kuna. Projekti su trenutno u fazi ocjenjivanja.

Nastavno na sve današnje teme razgovora dogovoreno je još i niz separativnih sastanaka koji će se održati,  bilo u Zagrebu, bilo u Bjelovaru.

„Što se tiče prvog projekta Bjelovarsko-bilogorska županija i Virovitičko-podravske trebaju imati zajednički sistem koji bi trebao obuhvaćati smanjenje količine otpada, mogućnost recikliranja, veliki broj reciklažnih dvorišta i odvoz otpada na regionalne ravni. Time bi naše Doline prerastao gradsko odlagalište i vezao bi se uz regiju, odnosno uz dvije županije. Sustav gospodarenja otpada je ključni element za budućnost za sve nas koji ovdje živimo, a možemo očekivati sredstva za studiju izvodivosti. Što se tiče drugog projekta Zelena županija, mi smo vodeća županija s obzirom na veličinu, prema podacima HEP-a. Možemo reći da količina proizvedene energije je dostatna za cijelu županiju. Ono što je bitno da smo mi kao županija omogućili investitorima da ulažu u našu županiju. Što se tiče vodoopskrbe to je jedan od najvećih projekata u Republici Hrvatskoj i vodimo ga zajedno s Hrvatskim vodama čime želimo 100% opskrbu vode u našoj županiji, jer to je ključno za naše gospodarstvo, poljoprivredu, ali i kućanstva. Također, mi imamo izvrsnu suradnju s Fondom za zaštitu okoliša, a od niza natječaja koje Fond ima raspisanih, mi smo prijavili 11 škola s našeg područja za energetsku učinkovitost. Fond je to koji radi s fizičkim i pravnim osobama, i vjerujem da će neki od tih projekata biti odobreni.“, pojasnio je župan Bajs ključne projekte, nadodao. „Kada govorimo o našoj županiji smatramo da je Vlada i Ministarstvo nama partner. Nismo partneri samo u ovim projektima, već i u projektima kao što je uspostava integralnog sustava gospodarenja otpada. Postoje različita razmišljanja oko podrške vašem strateškom planu i ja ga kao župan podupirem. Smatram da je potrebno proizvoditi što manje otpada koji bi se negdje zakopao i trebamo što više raditi na reciklaži. I naš sustav, za koji ćemo nadam se dobiti sredstva za studiju izvodivosti, će pokazati da možemo što više reciklirati, od kuća do tvornica, da možemo napraviti reciklažna dvorišta gdje je to najpogodnije, a ostatak će se zbrinuti i u našem središnjem odlagalištu otpada. To može biti naša prednost jer ćemo imati više posla za naše ljudi, a manje otpada.“, zaključio je Bajs.

„Nama je bitan partnerski odnos lokalne i regionalne razine, a osim tog partnerskog odnosa, naravno da nam tu trebaju građani. Smatram da je dobra volja prisutna i to jako veseli i omogućuje da vrlo brzo možemo dizati ekološku održivost našeg sustava. Gradimo sustave koji omogućuju postizanje viših ciljeva, a to je obaveza prema našem okolišu. Ono što mogu reći s veseljem je da europski novac koji imamo na raspolaganju velik, ali i obvezujući. Imamo predviđeno gotovo pola milijarde eura i to samo u sektoru otpada. Svi moramo doprinositi kvaliteti sustava, od države, do građana gdje moramo sudjelovati u sortiranju kako bi došli do 50% recikliranja otpada. Osim toga, veseli me napredak projekta geotermalne elektrane i resursa koji su dosad bili neiskorišteni. Naše obaveze su i po pitanju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Građani će imati priliku biti proizvođači, a sustav će se morati adaptirati tako da dnevne viškove prihvati i akumulira te vraća onda kada je to potrebno. Posla je puno, ali mi ćemo ga uspješno odraditi i veselim se ovakvim novim projektima.“, rekao je ministar Dobrović.

Nakon radnog sastanka, ministar Dobrović sa suradnicima i župan Bajs sa suradnicima obišli su HEP ODS d.o.o. ispostava Bjelovar, kogeneracijsko postrojenje IP Drvo d.o.o. Bjelovar te odlagalište otpada „Doline“.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a