• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Prosinac
14

USTROJEN TIM ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE

Prema planu civilne zaštite Bjelovarsko – bilogorske županije, Županija je dužna ustrojiti tri specijalističke postrojbe civilne zaštite: skupinu civilne zaštite za opsluživanje sirena, tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina lake kategorije (USAR) i postrojbu civilne zaštite za logistiku.

Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja čiji su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite. Bjelovarsko – bilogorska županija prvo je ustrojila tim za spašavanje iz ruševina lake kategorije za površinske pretrage i spašavanje neposredno nakon nesreće. Osobni ustroj postrojbe lake kategorije čine 20 pripadnika i 2 potražna psa. Oni su pak sastavni dio skupine za pretragu ( 9 članova), skupine za spašavanje (6 članova), medicinskog dijela od 2 člana i logističkog od tri člana.
U Bjelovaru je održana smotra USAR tima i obuka. Teoretski dio obuke obuhvatio je dvije teme „Ustroj Državne uprave za zaštitu i spašavanje i zadaće pripadnika civilne zaštite“ i „Osnove pružanja prve medicinske pomoći“.
Nositelj smotre je Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar DUSZ, a sudjelovali su načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje BBŽ  Krešo Jelavić i zapovjednik Civilne Zaštite BBŽ Mladen Mohr, te zamjenici župana Alen Baščevan i Saša Lukić.

BBŽ  BBŽ

BBŽ  BBŽ

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a