• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2014.
Prosinac
5

VI. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

Polazeći od Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine (NN 88/11)

ZAKLJUČCI:


1. Koordinacija poziva jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na učinkovitiju i dosljedniju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova.

2. Sudionici/e VI. Koordinacije pozivaju jedinice područne (regionalne) samouprave da osiguraju prostorne i administrativne uvjete te veća financijska sredstva u županijskim proračunima za rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost s ciljem provedbe ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.

3. Sudionici/e Koordinacije pozivaju Splitsko-dalmatinsku i Šibensko-kninsku županijsku skupštinu da žurno imenuju povjerenstva za ravnopravnost spolova i donesu Akcijske planove za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015. na razini županija.

4. Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova nastavit će provoditi aktivnosti za poticanje osnivanja gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova u svojim županijama, surađivati s njima te o istome redovito izvještavati Ured za ravnopravnost spolova.

5. Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba uključit će se u provedbu aktivnosti u okviru projekta „Moj glas protiv nasilja“ sufinanciranog od Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS (2007-2013) Europske unije kojeg provodi Ured za ravnopravnost spolova u suradnji s partnerima Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba te će na razini svojih županija promicati ciljeve projekta uz unaprjeđenje suradnje s dionicima na lokalnoj razini.

6. S obzirom na nadolazeće izbore za zastupnike/ce u Hrvatski sabor krajem 2015. godine sudionici/e VI. Koordinacije provodit će aktivnosti za povećanje broja zastupnica u Hrvatskom saboru, uključujući monitoriranje izbornih lista vezano za redoslijed kandidata i kandidatkinja na kandidacijskim listama. U provedbi aktivnosti županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova će surađivati s nevladinim udrugama i Uredom za ravnopravnost spolova.

7. Sudionici/e VI. Koordinacije pozivaju nadležna tijela državne uprave da pokrenu zakonske mjere za etabliranje sporta kao mjesta sigurnog od nasilja, a jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da poduzmu mjere za povećanje dostupnosti i promociju sportskih aktivnosti za djevojčice u okviru školskih dodatnih programa.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
  Dokumenti za download
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a