• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2009.
Travanj
27

Završen turistički Master plan bjelovarsko-bilogorske županije

Turistički master plan Bjelovarsko-bilogoprske županije, dokument na kojemu će se temeljiti daljnji razvojni koraci u ulaganja u turističku ponudu, završen je.
Izradili su ga stručnjaci Instituta za turizam Zagreb. Osim niza korisnih inicijalnih informacija i saznanja koji su prikupljeni tijekom mnogobrojnih sastanaka koji su prethodili potpisivanju ugovora,  kvaliteti dokumenta uvelike je pridonio i vrlo kvalitetno organiziran obilazak terena, razgovori s predstavnicima javne vlasti na lokalnoj razini i potencijalnim poduzetnicima. Na temelju svih provedenih analiza, zaključak je da Bjelovarsko-bilogorska županija ima značajne potencijale, ali i dobru perspektivu, osobito kad je riječ o tzv. turizmu specijalnih interesa i izletničkom turizmu. Razvoj turizma u budućnosti trebao bi se pozitivno odraziti i na ubrzavanje cjelokupnog ekonomskog razvoja županije, i to kako u smislu stvaranja dodatnih prihoda u već afirmiranim djelatnostima koje su komplementarne s turističkim razvojem (poljoprivreda, trgovina, zanatstvo), tako i u smislu kreiranja cijelog niza novih poduzetničkih inicijativa i poduhvata. 
Turistički master plan BBŽ zajednička je platforma za definiranje razvojne turističke politike i poticajnih programa kako na razini Županije, tako i na razini pojedinih jedinica lokalne samouprave, odnosno kao temelj za donošenje i/ili valorizaciju poslovnih odluka privatnog poduzetničkog sektora. Pretpostavka za takvo njegovo funkcioniranje je da su svi dionici relevantni za turistički razvoj ovog područja upoznati s ključnim elementima plana, osobito njegovim ciljevima i pravcima djelovanja, te da ga razumiju i podržavaju. Prvi korak prema tom cilju je prezentacija Master plana na radionicama koje su održane u Bjelovaru, Daruvaru i Čazmi. Bilo bi Na radionice su bili pozvani svi relevantni predstavnici javnog i privatnog sektora, posredno ili neposredno povezani s turističkim privređivanjem i/ili razvojem. Upravo su oni dionici turističkog razvoja BBŽ koji Master plan trebaju shvatiti kao strateški razvojni dokument čije je zaključke i preporuke potrebno neposredno implementirati i uvažavati prilikom promišljanja i ocjene gospodarske, socijalne i/ili ekološke utemeljenosti svakog budućeg razvojnog projekta od interesa za turizam BBŽ. 

 

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a