• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2018.
Prosinac
17

ŽUPAN BAJS POTPISAO UGOVORE S UDRUGAMA U KULTURI I UMIROVLJENIČKIM UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA DARUVARA

Bjelovarsko-bilogorska županija ove godine osigurala je u svojoj povijesti do sada najveću financijsku potporu za rad udruga, točnije 1,6 milijuna kuna. Sukladno s tim bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore o financiranju udruga s područja grada Daruvara, točnije s predstavnicima 8 udruga vrijedne 100.600,00 kuna.
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA

Na taj način Bjelovarsko-bilogorska županija pomože svojim udrugama da provode svoje vrijedne programe i obogaćuju kulturni život grada Daruvara i Bjelovarsko-bilogorske županije. Uz njihove programe i projekte veže se velik broj osoba koje aktivno sudjeluju u radu svojih udruga s jedne strane, a s druge strane pruža se mogućnost našim građanima da imaju niz kulturnih manifestacija čime se obogaćuju kulturnu scenu našega kraja. 

Bjelovarsko-bilogorska županija  je u 2018.godini stavila u proračun rekordne iznose za potpore ne samo za naše udruge, nego i za druge korisnike proračuna.  Naglasit ću da udruge koje rade na području županije, kao i udruge s područja Daruvara su udruge koje omogućuju da ljudi ovoga kraja na taj način ostvaruju ono što je društveno korisno, a to je okupljanje ljudi, zajednički rad, volonterska aktivnost i to uvijek treba podržati“, rekao je župan Damir Bajs.

 A programi koje daruvarske udruge provode su raznoliki, a vežu se uz kulturni amaterizam, izdavačku djelatnost te manifestacije:

R.BR.

NAZIV UDRUGE/USTANOVE

NAZIV PROJEKTA

1.

Češka beseda Daruvarski Brestovac

“Smotra puhačkih orkestara”

2.

Pučko otvoreno učilište Daruvar

“MASKA 2018.-Mali sajam kazališta”

3.

Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru

“Monografija Daruvar u slici i riječi 2. dio”

4.

NIU „Jednota“ Daruvar

“II. faza digitalizacije izdanja NIU Jednota“

5.

Savez Čeha u RH

Žetvene svečanosti – “Dožínky 2018.”

6.

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar

“Dječja knjižnica na otvorenom”

7.

Češka beseda Daruvar

“Dani češke kulture”

8.

Češka beseda Gornji Daruvar

“Smotra muzičkih grupa čeških beseda BBŽ”

Bjelovarsko-bilogorska županija i partner je svojim udrugama, jer s njima surađuje i na europskim projektima, jer samo partnerskim odnosnom možemo napraviti više i unaprijediti kulturni život našega kraja.

„Lijepo je biti domaćin ovakvog svečanog događaja jer 100 tisuća kuna koje će se namijeniti za rad udruga je velika stvar. Zahvalila bih Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na čelu sa županom Damirom  Bajsom što je prepoznao aktivnosti naših udruga, kako Saveza Čeha tako i svih ostalih koji će prisustvovati činu potpisivanja ugovora. Financijska sredstva su došla u prave ruke jer se trudimo obogatiti ne samo našu zajednicu, češku manjinu, svojim radom i kulturom, već pridonositi boljitku svih nas u županiji“, istaknula je predsjednica Saveza Čeha u RH Ana-Marija Štruml- Tuček.

„Ovo će nam itekako biti velika pomoć tako da ćemo moći završiti financijsku konstrukciju koju smo planirali. Čast mi je što mogu prisustvovati u ovom uglednom društvu i sretna sam što i Županija sudjeluje i pomaže rad knjižnice. Mi smo u županiji druga knjižnica po veličini. Sretna sam što moj mali kolektiv ovako aktivno radi i što je prepoznat ne samo u gradu Daruvaru nego i u županiji“, naglasila je ravnateljica Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar Romana Horvat.

 

MILIJUN KUNA POTPORE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA UMIROVLJENIČKU POPULACIJU

Župan Damir Bajs i novo vodstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 2013. uveli su niz novih programa, a jedan od njih ticao se i umirovljeničke populacije. Naime, politika prema umirovljenicima doživjela je  potpuni zaokret uvođenjem novih programa putem kojih je Županija postala partner umirovljeničkim udrugama na čelu s Maticom umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije. Po prvi puta u povijesti Županije umirovljenici su dobili i svoj Odbor pri Županijskoj skupštini.

Već 2013. Županija je u  svom proračunu za umirovljeničke udruge osigurala 200 tisuća kuna. Za njih su udruge mogle konkurirati sa svojim programima iz područja: 

  1. socijalnih potreba za umirovljenike,
  2. zdravstvene skrbi,
  3. programa koji se odnose na društveni dio,
  4.   natjecanja,
  5. druženja,
  6.  dodatnog obrazovanja.

I dok su te 2013. umirovljeničke udruge s manje projekata konkurirale za sredstva, posljednjih šest godina ta brojka znatno je porasla, pa tako danas govorimo o odobrenih 25 projekata Matica i Udruga umirovljenika za čije se programe izdvaja milijun kuna godišnje, a umirovljeničke udruge s područja grada Daruvara i okolnih općina ostvarile su 62,5 tisuća kuna.

Riječ je o Matici umirovljenika Daruvar koja je dobila 62,500,00 kuna i Maticama umirovljenika iz Sirača i Končanice te Udruzi umirovljenika iz Dežanovca koje su za svoje programe dobile po 20 tisuća kuna.  A programi koje provode su raznoliki:

  1. Matica umirovljenika Daruvar „Aktivno starenje i dostojanstvena starost“  provođenje aktivnosti u sedam sekcija. Pomoć aktivnim umirovljenicima u pronalaženju zabave u skladu sa svojim interesima i mogućnostima te sudjelovanju u kulturnim, sportskim i izletničkim djelatnostima. Sudjelovanje podružnice Đulovac u svim projektima Matice, kao i provođenje aktivnosti na prostoru iste.
  1.  Matica umirovljenika Sirač „Zlatne godine“ projektom će oplemeniti rad mješovitog zbora koji nastupima uljepšava zabave i manifestacije. Kako bi još više podigli kvalitetu nastupa i opći dojam, kupit će nove odore za članove i članice. Educirati će članove iz osnova informatike za početnike i kupiti informatičku opremu.
  1.  Matica umirovljenika Končanica „Socijalna aktivnost osoba treće životne dobi“. Ovim projektom predviđa se pomoć i podrška starima i nemoćnima u neophodnim namirnicama, organizacija jednodnevnih izleta, sportska natjecanja i predavanja na temu zdravlja“.
  1. Udruga umirovljenika Dežanovac „Zlatne godine“ unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi, organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti (pješačenje, planinarenje, izleti, rekreacija) te provedba aktivnosti podizanja kvalitete života osobama starije životne dobi.

Ono što je sada važno je da naše umirovljeničke udruge osmišljavaju programe i bivaju sve kreativnije u tome. A zahvaljujući promijeni smjera županijske politike, umirovljeničke aktivnosti, pogotovo u manjim mjestima preporodile su društvene aktivnosti građana treće životne dobi.

„Treba istaknuti da je od 2013.pa nadalje Županija zauzela stav da naši sugrađani treće životne dobi moraju dobiti standard koji se očekuje i da Županija mora u tome sudjelovati.  2013. Županija je predvidjela 12 tisuća kuna ukupno za sve umirovljenike u županiji. Mi ćemo sada u 2018.predvidjeti milijun kuna i mislim da je to znatno povećanje.  Ovo je šesta godina kako provodimo ovaj program i vidi se znatan pomak u aktivnosti rada umirovljenika.  U županiji postoji znatan broj umirovljenika, najveći broj vezan je uz Maticu umirovljenika. Mi smo, kada se gledaju ukupna izdvajanja u apsolutnom iznosu s preko milijun kuna, odmah iza Grada Zagreba. No, budući da je grad Zagreb nešto veći od nas, kada gledamo koliko mi izdvajamo po umirovljeniku , po tome smo prva županija u Hrvatskoj po potporama umirovljeničkoj populaciji“, istaknuo je župan Damir Bajs.

„Hvala županu na pomoći koju daje maticama umirovljenika. Programe koje smo prijavili ćemo i realizirati“, rekao je  Josip Cegledi, predsjednik Matice umirovljenika Daruvar.

„Većina programa koje smo kandidirali prema Županiji, na čemu smo posebno zahvalni, je gotovo i realizirana. Jedan od važnijih programa, a  možda i  najskuplji je bio obilježavanje četrdeset godina rada kroz izdavanje monografije našeg zbora koji je često predstavljao i županiju na susretima Hrvatske.  Monografija je izdana. Drugi program koji je bio vrlo važan su naše aktivnosti vezane uz Međunarodni dan starijih osoba koji smo organizirali. Najvažnije u jednom dijelu gdje smo se orijentirali kroz aktivno starenje su putovanja.  Ja sam  već u Županiji naglasila da želimo da to ne budu samo putovanja već i određene edukacije. Hvala Županiji što je omogućila i takve aktivnosti“, naglasila je potpredsjednica Matice umirovljenika Daruvar Zdenka Čuhnil.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
POTPIS UGOVORA S UDRUGAMA IZ DARUVARA
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a