• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2018.
Siječanj
16

ŽUPAN BAJS URUČIO KLJUČEVE NOVIH PET VOZILA ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA BBŽ

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs uručio je ključeve novih pet vozila za potrebe Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije. Riječ je o četiri nova sanitetska vozila s po dva ležaja, te jednom kombi vozilu prilagođenom u potpunosti osobama s invaliditetom, a za prijevoz pacijenata na dijalizu. Ukupna vrijednost novih vozila je 1,6 milijuna kuna.

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno potrebama i mogućnostima zanavlja svoj vozni park, a trenutno raspolažu s 30 sanitetskih vozila od kojih su tri vozila za potrebe prijevoza pacijenata na dijalizu. Budući da vozila Doma zdravlja mjesečno prelaze veliku kilometražu vozni park je konstantno potrebno zanavljati prvenstveno zbog sigurnosti prijevoza kako pacijenata tako i zaposlenika Doma zdravlja.

Povećanje skrbi i bolji standard liječenja u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije ne očituje se samo kroz brigu obnove voznog parka, već i kroz pojačana ulaganja osnivača Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije. Tako su tijekom prošle godine obnovljene sve ambulante Doma zdravlja na području naše županije.

Ove godine slijedi obnova četiri velika Doma zdravlja u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom Polju i Garešnici putem europskog projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ i samih sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije ukupno vrijednog 11,5 milijuna kuna.

Uz građevinsku obnovu spomenutih zgrada putem projekta će se opremiti ambulante medicinsko-tehničkom opremom, a nova oprema stiže u 74 ambulante diljem naše županije i to obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i radiologije. Nova oprema točnije 64 različite vrste dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme, ukupno 532 komada u bitnome će podignuti standard liječenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Bjelovarsko-bilogorske županije.

Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija želi osigurati jednak standard u liječenju za građane našeg kraja, kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama, i uz velike projekte u zdravstvu, poput gradnje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, ne treba zanemariti potrebe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje naši pacijenti zapravo ostvaruju prvi kontakt s liječnikom.

Upravo projekt „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ to i omogućuje jer našim građanima povećat će se obim pružanja zdravstvenih usluga kod njihovih liječnika obiteljske medicine, jer nova oprema pruža im mogućnost obavljanja određenih pretraga koje su do sada pacijenti morali obavljati u bolnicama.

S druge pak strane našim liječnicima u ambulantama omogućava se rad na suvremenoj medicinskoj opremi i svim zainteresiranim liječnicima pruža se mogućnost edukacija kako bi bili osposobljeni za rad na novoj opremi.

Realizacijom projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ naše ambulante obiteljske medicine biti će opremljene sukladno standardima 21. stoljeća i svi naši građani imati će jednaku uslugu bilo da žive u gradovima ili manjim sredinama.

„ Mjesečno na poslu pređem oko sedam do osam tisuća kilometara. Do sada sam imao 9 godina staro vozilo,  a imalo je 650.000 kilometara. Sigurno je jer se održava redovno, a inače bolje je novije vozilo u svakom slučaju.  Najbitnija je sigurnost pacijenata, a novija vozila su puno bolja“, rekao je Pero Čošić vozač u Domu zdravlja BBŽ.

„ Ta vozila znače puno Domu zdravlja. Radi se o pet novih vozila, četiri sanitetska s dva ležaja i jedan za dijalizu prilagođenu za invalide u kolicima s rampom za invalide. Koštaju 1,6 milijuna kuna, a znače puno zato što je veliki sanitetski prijevoz pacijenata unutar naše županije, ali i u klinike van naše županije, tako da ta vozila rade enormni broj kilometara, prosječno 60.000km godišnje svako vozilo i trajna je potreba da se ta vozila zanavljuju . Ovo će nam biti velika pomoć za naše pacijente, pogotovo za ležeće. Ovoga puta imamo dva ležaja tako da ćemo moći  sve potrebe iz naše bolnice prema zagrebačkim klinikama i diljem Hrvatske zadovoljiti. Svake godine zanavljamo dio vozila, a  ona stara rashodujemo“, naglasila je Ljubica Čaić ravnateljica Doma zdravlja BBŽ.

„Dom zdravlja ima jedan vrlo važan posao, a to je organizacija sanitetske službe. To je zapravo prijevoz koji svi mi trebamo, a moram reći da naša 23 tima naprave gotovo milijun i pol kilometara godišnje. Da bi napravili toliko kilometara moraju imati odgovarajuća vozila. Ovih 5 vozila ući će u našu flotu. To su posebno opremljena vozila, svako vrijedi oko tristo tisuća kuna i ukupna nabavna vrijednost je 1,6 milijuna kuna. Time zapravo osiguravamo siguran prijevoz kako za naše pacijente, tako i za timove koji u njima rade. Moram reći da mi je zadovoljstvo da mogu predati  vozila našim vozačima i timovima i očekujemo da ćemo nastaviti s obnavljanjem naših vozila sukladno potrebama“, naglasio je župan Damir Bajs prilikom predaje vozila.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a