• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2010.
Svibanj
11

Županija potpisala sporazum o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga


Sporazumom o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina u razdoblju od 2010. do 2013. godine, utvrđuje se zajednički interes Državne geodetske uprave i Bjelovarsko-bilogorske županije, te općina i gradova na području Županije, u održavanju i izdavanju službenih podataka i katastra nekretnina RH.   Sporazum su potpisali župan Miroslav Čačija i, u ime ravnatelja Državne geodetske uprave, njegov zamjenik Damir Šantek.
            Županija će kroz četiri godine sufinancirati izradu i ažuriranje prostornih podloga s više od milijun kuna, svake godine 265.201,00 kuna.
            Državna geodetska uprava, prema Sporazumu, obvezna je Županiji dati na korištenje Službene listove Detaljne topografske karte, Digitalnu ortofoto kartu DOF5, Hrvatsku osnovnu kartu HOK5, Digitalni ortofoto plan DOF2 za područje izrađenosti, podatke u alfanumeričkom i grafičkom obliku, te digitalne katastarske planove – rastere i vektore.

            Zadaća Državne geodetske uprave je napraviti jedinstveni sustav prostornih podataka, koje su potrebni državnim upravama, ministarstvima, županijama, gradovima i općinama tako da je od 2001. godine uvedena suradnja i sufinanciranje županija. Bjelovarsko-bilogorska županija prva je županija koja je 2001.  potpisala takav ugovor, a sada se nastavlja dopunjavanje i ažuriranje postojećih planova.

 

BBŽ

 

BBŽ

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a