• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2020.
Veljača
6

ŽUPANIJSKIM PROJEKTOM “ZA ZDRAVLJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE” VRIJEDNIM 13.5 MILIJUNA KUNA DO KVALITETNIJE I DOSTUPNIJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Bjelovarsko-bilogorska županija trenutno ima ugovorenih europskih projekata u vrijednosti 700 milijuna kuna. Jedan od njih je i projekt “Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije” vrijedan 13.5 milijuna kuna u okviru kojega je danas održana završna konferencija kojoj je prisustvovao i župan Damir Bajs.
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“

U sklopu projekta 8,5 milijuna kuna uloženo je europskih sredstava, 1,2 milijuna kuna pokriveno je iz Fonda za sufinanciranje EU projekata, a 3,8 milijuna kuna osigurala je Bjelovarsko-bilogorska županija. 

Projekt “Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske zupanije”, čiji je nositelj bila Bjelovarsko-bilogorska županija, podrazumijevao je obnovu četiri zgrade velikih Domova zdravlja u našoj županiji i to u Čazmi, Daruvaru, Grubišnom Polju i Garešnici.

Radovi su obuhvaćali omogućavanje pristupa invalidima (pristupne rampe na ulazima, ugradnja automatskih kliznih vrata na ulazima, sanitarnih čvorova za invalide, taktilne površine), izmjenu unutarnjih vrata, izmjenu i niveliranje postojećih dotrajalih podova, sanaciju stubišta, uređenje sanitarnih čvorova, ugradnju led rasvjete, info sustave za pacijente namijenjene svima, a prvenstveno slabo pokretnim, slijepim i gluhim osobama te druge potrebne radove.

Osim toga, uz građevinsku obnovu zgrada Doma zdravlja, putem projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“  opremljene su i ambulante medicinsko-tehničkom opremom, što će u bitnome podignuti standard liječenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Bjelovarsko-bilogorske zupanije.

Projektom je obuhvaćeno 40 ordinacija Doma zdravlja BBŽ i radiološka dijagnostika  Doma zdravlja BBŽ Ispostave u Daruvaru  te 33 koncesionara.  Vrijednost nove opreme iznosi 6 milijuna kuna, od čega su europska sredstva i sredstva Fonda za sufinanciranje europskih projekata 5.8 milijuna kuna dok je Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala 180 tisuća kuna.

Riječ je o 64 različite vrste odnosno 532 komada dijagnostičko terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme među kojima treba istaknuti digitalni RTG uređaj vrijedan 1.5 milijuna kuna u daruvarskom Domu zdravlja kao i ginekološke ultrazvuke koje su dobile ostali Domovi zdravlja obuhvaćeni ovim projektom. 

„Oprema, ne samo da je dobra, nego je, u odnosu na dosadašnju, svemirska. Ono na čemu ja radim su najnoviji uređaji najnaprednije generacije.  Na njima će se sigurno moći raditi idućih deset godina. No, kad se sastavi dobar kadar i dobra oprema, jedino to unaprjeđuje zdravstvenu zaštitu, a ona je divovski korak napravila zahvaljujući ovom programu.  U ime liječnika i zdravstvenih djelatnika koji će raditi na ovoj opremi zahvaljujem županu i svima koji su sudjelovali na projektu“, rekao je liječnik Bruno Zadro.

Provedbom projekta “Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske zupanije”  Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je jednak standard u liječenju za građane našeg kraja, kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama, i uz velike projekte u zdravstvu, poput gradnje nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, ne treba zanemariti potrebe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje naši pacijenti zapravo ostvaruju prvi kontakt s liječnikom.

Upravo ovaj projekt to i omogućuje jer se našim građanima povećava obim pružanja zdravstvenih usluga kod njihovih liječnika obiteljske medicine budući da im nova oprema pruža  mogućnost obavljanja određenih pretraga koje su do sada morali obavljati u bolnicama.

S druge pak strane, našim liječnicima u ambulantama omogućava se rad na suvremenoj medicinskoj opremi i svim zainteresiranim liječnicima pruža se mogućnost edukacija kako bi bili osposobljeni za rad na novoj opremi.

„Projekt „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“ pokazuje da je naša Županija bila vizionar da treba opremiti primarnu zdravstvenu zaštitu koja je stup i osnova zdravstvene zaštite bez kojeg ne može opstati zdravstveni sustav. 2016. godine prvo smo krenuli u obnavljanje ordinacije u Velikom Grđevcu, nakon što je obnovljeno 40 vanjskih ordinacija, krenuli smo dalje, u suradnji sa Županijom. Uređeni su objekti Domova zdravlja u Garešnici, Čazmi, Daruvaru i Grubišnom Polju, lijepi su i funkcionalni. Nabavljena je i oprema, a fascinira me njena kvaliteta i funkcionalnost.  Završen je tako veliki i vrijedan projekt. Treba zahvaliti našoj Županiji kao nositelju i motoru tog projekta“, naglasila je ravnateljica Doma zdravlja BBŽ Ljubica Čaić.

„Mi smo zauzeli stav da se najveći dio sredstava neće dati u središte županije, u Bjelovar, nego je 80% sredstava išlo u ordinacije opće medicine koje su pri našim općinama i gradovima. Investicije su išle u naše ispostave, a ne u središte županije. Smatrali smo da se tamo treba pojačati ukupnost napora da se digne standard zdravstvene zaštite i omogući liječnicima kvalitetan rad. U svaku ordinaciju u opremanje, u građevinskom smislu, je uloženo oko 150 tisuća kuna u prosjeku. Za opremu je dano od 70 – 100 tisuća kuna po svakoj ordinaciji. Mislim da smo digli jednu mogućnost da naši sugrađani imaju ono što je vrlo bitno, a to je najbolja moguća primarna zdravstvena zaštita koja je vezana uz naše mogućnosti potpore istoj. Ključni element je i da omogućimo pacijentima da što više pregleda obave tamo gdje im je najbliže, u svojoj ordinaciji obiteljske medicine. Županija je također preuzela na sebe da će liječnicima platiti edukacije za korištenje opreme. Također, mi smo jedina Županija u Hrvatskoj koja provodi program sufinanciranja ostanka liječnika i medicinskog osoblja u županiji. Kroz tri mjere u prošloj godini Županija je izdvojila oko milijun kuna, a program daje i rezultate. Tu su i drugi programi u zdravstvu, obnavlja se Dom zdravlja u Bjelovaru, radi se nova zgrada Opće bolnice Bjelovar, a tu je i Centar kompetentnosti pri Medicinskoj školi Bjelovar“, istaknuo je župan Damir Bajs na završnoj konferenciji projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“.

U OBNOVU I OPREMANJE ČAZMANSKOG DOMA ZDRAVLJA ULOŽENO 2.5 MILIJUNA KUNA

Uoči završne konferencije projekta “Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske zupanije” župan Damir Bajs obišao je novoobnovljene prostorije Doma zdravlja u Čazmi.

Između ostalog u Domu zdravlja Čazma obnavljan je sam ulaz u Dom zdravlja, sanitarni čvorovi, ambulante, uređen je novi prostor za dentalnu ordinaciju, zamijenjen je dio vanjske stolarije, uređivani su podovi, postavljana je nova led rasvjeta, sanirana je vlaga, uređivani su podovi, postavljeni su bojleri u ordinacije koje prije nisu imale toplu vodu i  niz drugih radova.

Također, čazmanski Dom zdravlja, točnije 9 ordinacija, opremljeno je sa 70 komada nove medicinsko-tehničke opreme i aparature vrijedne oko 600 tisuća kuna. Uz infrastrukturne radove vrijedne 1.8 milijuna kuna, ulaganja u čazmanski Dom zdravlja dosežu iznos od 2.5 milijuna kuna

Inače, nova oprema podrazumijeva informatičku i dentalnu opremu te CTG aparat, ginekološki stol, amnioskop, defibrilator, EKG uređaj, otoskope, kirurške setove i ostalu potrebnu opremu, a svakako treba istaknuti ginekološki UZV vrijedan 200 tisuća kuna. 

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
Završna konferencija projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a