• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Županijska skupština

Županijska skupština

Županijska skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) ...

Predsjednik i potpredsjednici

Predsjednik i potpredsjednici

Predsjedništvo Županijske skupštine ...

Vijećnici

Vijećnici Županijske skupštine ...

Statut

Statut

Statut Bjelovarsko-bilogorske županije ...

Poslovnik

Poslovnik

Poslovnik županijske skupštine ...

STALNA RADNA TIJELA

skupstina

Radna tijela Županijske skupštine ...

SJEDNICE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

zgrada_zupanije

Sazivi, zapisnici i akti sa sjednica Županijske skupštine...