• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Služba ureda župana

KONTAKTI

kontakti

Popis kontaktnih brojeva unutar kabineta Župana.

Sustav upravljanja kvalitetom

Djelokrug

Djelokrug

Projekti županije

projekti-kabineta

Prometni pravac Zagreb-Bjelovar-Virovitica jedan je od mogućih pravaca povezivanja Zagreba i...

Dokumenti službe ureda župana

dokumenti

Izvješća o radu Župana, godišnji plan rada UO BBŽ 2014, Županijska razvojna strategija, Komunikacijska strategija BBŽ...

Javni pozivi i natječaji - Služba ureda župana

natjecaji

Pregled natječaja i javnih poziva. Ovdje možete pronaći sve javne pozive Kabineta Župana, natječaje za prijavu projekata, kao i prijave za razne programe sufinancirane od strane županije...

Civilno društvo

civilno-drustvo

Informacije za građane bjelovarsko-bilogorske županije...

Pravo na pristup informacijama

info

Pravo na pristup informacijama, pravilnik o pravu na pristup informacijama...

Unutarnja revizija

revizija

Unutarnja revizija (UR) je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja...