• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Strateški dokumenti Županije

Izvješće o radu Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine

Sukladno članku 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj: 10/13 – Pročišćeni tekst) Župan je dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu. ...

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 17.   Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 10/13), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na¬ 4. sjednici održanoj dana  20. prosinca 2013. godine, donijela je PRORAČUN ...

Godišnji plan rada UO BBŽ 2014 godine

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Bjelovarsko-bilogorske županije

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se etička načela i pravila ponašanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: službenici) u obavljanju poslova svog radnog mjesta kao i međusobnim odnosima. ...

Izmjene i dopune Proračuna BBŽ za 2013. godinu

Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu

Proračun

Izvješće o radu župana, siječanj-lipanj 2012. godine

Izvješće o radu župana, srpanj-prosinac 2011. godine

 1 2 3 >