• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Strateški dokumenti Županije

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Bjelovarsko-bilogorske županije

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se etička načela i pravila ponašanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: službenici) u obavljanju poslova svog radnog mjesta kao i međusobnim odnosima.


  Dokumenti za download
Dodano: 11. 10. 2013.
   Povratak na sve dokumente