• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Strateški dokumenti Županije

Izvješće o radu Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine

Sukladno članku 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj: 10/13 – Pročišćeni tekst) Župan je dužan dva puta godišnje podnijeti izvješće o svom radu.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente