• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Slika zdravlja i plan za zdravlje BBŽ

Početkom 2002. godine Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" u suradnji s MZSS pokreće partnerski projekt razvoja i jačanja menadžmenta u lokalnoj upravi i samoupravi pod nazivom "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje", a u koje su uključene sve jedinice područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Slika zdravlja i Plan ...

OSNIVANJE OBITELJSKOG DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetoro djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge (Narodne novine 157/13). Postupak utvrđivanja ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama vodi Upravni odjel za zdravstvo, ...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo,  socijalnu zaštitu i umirovljenike

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta ...

Prvi  < 2 3 4