• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala na području Bjelovarsko-bilogorske županije Korisnici mogu posuditi ortopedska i medicinska pomagala temeljem potvrde obiteljskih liječnika na sljedećim adresama:

CARITAS BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKE BISKUPIJE

- Dragica Povrženić, socijalna radnica (099/592-8409 ili 01/2793-402 Kolodvorska 123, Vrbovec),

-  preč. Josip Stipančević (ravnatelj) 043/638-638, Trg Eugena Kvaternika 5, Bjelovar.

 

GRADSKA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA:

- Bjelovar, 043/244-806 i 043/410-100, e-mail: hck.bjelovar@gmail.com

- Daruvar, 043/331-636, e-mail: hrvatski.crveni.kriz1@bj.t-com.hr

- Čazma, 043/771-148, e-mail: ckcazma@gmail.com

- Grubišno Polje, 043/485-129, e-mail: hrvatski.crveni.kriz.grubisno.polje@bj.t-com.hr

- Garešnica, 043/531-156, e-mail: ckgaresnica@gmail.com

 

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

Osoba zadužena za izdavanje i praćenje posudbi (sa reversom) je Snježana Meheš, telefon za kontakt 043/279-248.

  Dokumenti za download
   Povratak na Županijsku skupštinu