• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Subvencioniranje liječnika i medicinskog osoblja

Liječnici i medicinsko osoblje zaposleni u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije mogu ostvariti pravo na slijedeće subvencije:

a) subvencioniranje kamata na stambene kredite za potrebe stanovanja na
području Bjelovarsko-bilogorske županije, za liječnike, magistre farmacije i
magistre medicinske biokemije - do 20.000,00 kn godišnje,

b) subvencioniranje troškova podstanarstva za liječnike, magistre farmacije i
magistre medicinske biokemije koji nemaju riješeno stambeno pitanje na
području Bjelovarsko-bilogorske županije, do 2.000,00 kn mjesečno,

c) subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja za liječnike i
medicinsko osoblje, koji se školuju o vlastitom trošku, do 50% iznosa godišnje,

d) u slučaju neuspješnog natječaja za dodjelu koncesije u ponovljenom natječaju
primjenjuju se mjere iz ovog Javnog poziva.

  Dokumenti za download
Dodano: 08.09.2020.
   Povratak na Županijsku skupštinu