• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Radna tijela - KONTAKTI

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata


- - - - -        

Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj sjednici održanoj dana 20. listopada 2005. godine, imenovala je Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Povjerenstvo je djelovalo do 10. ožujka 2011. godine kada je Županijska skupština donijela novo Rješenje o imenovanju novog Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
        

                                   - - - - -        


    Imenovani su:

1. Anđela Predavac, predsjednica Povjerenstva i predstavnica umirovljenika,
2. Đurđa Mički, članica, predstavnica Udruge multiple skleroze,
3. Mladen Marinković, član, predstavnik Z.U. HVIDR-e BBŽ,
4. Igor Salopek, član, predstavnik Udruge dijaliziranih i transplatiranih bolesnika,
5. Mihaela Potak, članica, stručna suradnica za zdravstvo

Povjerenstvo je osnovano u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti prava pacijenata.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 04. travnja 2006. godine, donesen je i usvojen Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata kojim je određena organizacija i način rada. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb pripremio je i izradio identifikacijske iskaznice za članove Povjerenstva, prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata.


Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata obavlja slijedeće poslove:

 • prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, kao i povrede njihovih prava,
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata,
 • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
 • Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo podnosi godišnje izvješće o radu,
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
 • obavlja druge poslove za koje se ovlašćuje i zadužuje po Zakonu i drugim propisima.


U slučaju povrede prava pacijenata, odnosno pacijent kojem je povrijeđeno pravo utvrđeno ovim Zakonom ima pravo usmeno ili pismeno sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti izjaviti pritužbu ravnatelju zdravstvene ustanove, odnosno privatnom zdravstvenom radniku (članak 35. Zakon o zaštiti prava pacijenata, N.N. broj 169/04 ).
Ravnatelj ili privatni zdravstveni radnik dužan je odgovoriti u vremenskom roku od 8 dana. Ako pacijent nije zadovoljan poduzetim mjerama, ima pravo podnijeti pritužbu ovom Povjerenstvu koje je obvezno odgovoriti na pritužbu u roku od 15 dana (pismeno ili usmeno).


Prava pacijenata

Zaštita prava pacijenata provodi se na načelima humanosti i dostupnosti. Prava pacijenata su definirana u Zakonu o zaštiti prava pacijenata od članka 6. do članka 29.
Neka od prava su :

- pravo na suodlučivanje ( pacijent ima pravo na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka ),
- pravo na obaviještenost ( pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o svom zdravstvenom stanju, uključujući i medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkoga ili terapijskog postupka:

 • preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje,
 • mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata,
 • svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima i zahvatima,
 • mogućim zamjenama za preporučene postupke,
 • tijeku postupka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,
 • daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite,
 • preporučenom načinu života,
 • pravima iz zdravstvenog osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.


Pacijent ima pravo dobiti obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.

 • pravo na pristup medicinskog dokumentaciji ( pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti),
 • pravo na povjerljivost
 • pravo na privatnost i druga prava navedena zakonskim odredbama.


Gdje dostaviti pritužbu ?

Pritužbe pacijenata mogu se prijaviti radnim danom od ponedjeljka do petka od 9 – 14 sati u UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE Bjelovarsko-bilogorske županije, na telefon: 043/221-933, e-mail: prava.pacijenata@arhiva.bbz.hr, na facebook profilu PRAVA PACIJENATA BBŽ,  Ili na adresu UO ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE Bjelovarsko-bilogorske županije, Ulica dr. Ante Starčević 8, 43000 Bjelovar.

   Povratak na sve informacije o pravima pacijenata