• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2017.
Studeni
16

Ponovljeno Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za infrastrukturne radove rekonstrukcije/preuređenja na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu projekta „Za zdravlje Bjelovarsko­ bilogorske županije". Temeljem članka 198. ZJN 2016 prije pokretanja postupka javne ...

2017.
Studeni
2

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Bjelovarsko-bilogorska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za infrastrukturne radove rekonstrukcije/preuređenja na zgradama Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu projekta ,,Za zdravlje Bjelovarsko­ bilogorske  županije". ...

2017.
Listopad
5

Dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

2017.
Listopad
5

Poziv na dostavu ponude za građevinsko-obrtničke radove u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac

2017.
Rujan
5

III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine"  broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 5. rujna 2017. godine donosi  III. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA ...

2017.
Kolovoz
11

POSTUPAK TEMELJEM PRAVILNIKA O POSTUPANJU U PREDMETIMA JEDNOSTAVNE NABAVE Prikupljanje ponuda – poziv na dostavu ponuda

2017.
Srpanj
12

II. Izmjena i dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 10. srpnja 2017. godine donosi II. Izmjenu i dopunu Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. ...

2017.
Srpanj
10

Pravilnik o postupanju u predmetima jednostavne nabave

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je izraditi opći akt kojim regulira postupke jednostavne nabave. Ovim pravilnikom regulira se nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna. Za jednostavnu nabavu nije obvezno provođenje postupka ...

2017.
Lipanj
29

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija odnosno prijedloga od zainteresirane javnosti u svezi s postupcima za provedbu jednostavne nabave predloženim Nacrtom Pravilnika o postupanju u predmetima jednostavne nabave. ...

2017.
Svibanj
25

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o postupanju u predmetima jednostavne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU   KLASA: 406-01/17-01/14 URBROJ: 2103/1-06-17-1 Bjelovar, 25. svibnja 2017. Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“  broj 25/2013. i 85/2015.) upućuje se   Javni poziv za ...

 < 1 2 3 4 >  Zadnji