• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2013.
Ožujak
28

Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu

Ovim Planom nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske županije kao javnog naručitelja, sukladno planiranim nabavama Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije. Plan nabave temelji se na Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu i donosi se za proračunsku godinu, a sadrži predmet nabave, ...

2012.
Srpanj
2

Javna nabava

Prvi  < 4 5 6