• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2015.
Listopad
27

VI.  DOPUNA PLANA NABAVE BJELOVARSKO-BILOGOSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

2015.
Rujan
30

V. DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

2015.
Kolovoz
20

IV. DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

2015.
Srpanj
31

III. DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

U Planu nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu (KLASA: 406-01/14-01/30; URBROJ: 2103-09-15-1) u Tablici 1 - Bagatelna nabava (Nabava roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna) vrši se sljedeća dopuna.... ...

2015.
Lipanj
10

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

U planu nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu (KLASA: 406-01/14-01/30; URBROJ: 2103-09-15-1) u Tablici 1 - Bagatelna nabava (Nabava roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna) vrši se sljedeća izmjena i dopuna: ...

2015.
Ožujak
12

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. - Odluka Ustavnog suda RH) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini. ...

2015.
Ožujak
10

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 27. veljače 2015. godine donosi I. IZMJENU I ...

2015.
Veljača
2

Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. Ovim Planom nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno planiranim nabavama upravnih odjela Bjelovarsko-bilogorske županije. ...

2014.
Studeni
26

IV. DOPUNA PLANA NABAVE

2014.
Listopad
3

NABAVA ROBA I USLUGA IZNAD 200.000,00 KN I RADOVA IZNAD 500.000,00 KN

Prvi  < 2 3 4 5 6 >