• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORAGNIZAMA , ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA BJELOVARSKO-BILOGORSKU ŽUPANIJU

Ovim Programom utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti čije je provođenje od javnozdravstvene važnosti za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.

Ovaj Program donosi se na period od pet godina (od 2017.g. do uključivo 2021.g.) uz ažuriranje jedanput godišnje sukladno analizi stanja.


  Dokumenti za download
Dodano: 22. 01. 2018.
   Povratak na sve dokumente